Z prvej konferencie SUZ v 2010

V dňoch 23. až 25. marca 2010 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie SUZ a tiež prvá konferencia SUZ v roku 2010, v hoteli Baronka v Bratislave-Rači, pod gestorstvom Messer Slovnaft a.s.: