Pozvánka na konferenciu SUZ 4Q a Slávnostné zhromaždenie 25 rokov SUZ

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu SUZ, ktorá sa uskutoční dňa 4.12.2019 v priestoroch Hotela Magnólia, Piešťany. Garantom konferencie je spoločnosť SLOVCEM, spol. s r.o., Malacky. Zároveň sa uskutoční Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 25. výročia založenia SUZ.

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

– Pozvánka na konferenciu
– Program konferencie

Tešíme sa na stretnutie a odborný program konferencie.