Piaty cyklus “Majster údržby”

Piaty cyklus vzdelávania “Majster údržby” sa uskutoční v termíne 1.3. – 3.3.2011 a 9.3.-11.3.2011.

V prípade záujmu si stiahnite Rozsah výuky a Prihlášku.

Kurz „Majster údržby“ zabezpečuje Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU). Školenie sa uskutočňuje v špičkových laboratóriách, ktoré boli vybudovane pre školenia zamestnancov PSA Slovakia s.r.o v Trnave, na reálnych strojoch a výrobných linkách, kde je simulovaná reálna výroba. Kurz je harmonizovaný s požiadavkami Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS).