2. konferencia v roku 2016 – 3Q

Druhá konferencia SUZ v roku 2016 – 3. kvartál, sa uskutoční v dňoch 20.9.-22.9.2016, konferenčný deň je 21.09.2016.

Miesto konferencie: Hotel Magnólia, Nálepková 1, 921 01 Piešťany. www.hotelmagnolia.sk

Konferencia sa uskutoční pod gestorstvom VÚSAPL a.s. Nitra

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

– Pozvánka na konferenciu
– Program konferencie