Národné fórum údržby 2016

Národné fórum údržby 2016

Národné fórum údržby 2016 sa pripravuje v termíne 31.5.-1.6.2016. Miestom konania konferencie bude už tradične Hotel Patria, Štrbské Pleso.

Program:
31.5.-1.6.2016 – konferencia
1.6.2016 – sprievodné akcie

V prípade záujmu bližšie informácie nájdete na stránke SSU.

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

Najlepšia prax a riadenie údržby
Bezpečnosť a riziká v údržbe
Informačné systémy a riadenie údržby
Progresívne technológie údržby
Prediktívna údržba a diagnostika

Sprievodné akcie:
1. 6. 2016, 14:00 – 17:00
– Seminár: Znižovanie prevádzkových nákladov / Kontrola korózie a erózie / Efektívna údržba rotačných strojov / Manažment hydraulických a pneumatických systémov
– Seminár: Utěsnění rozebíratelných spojů – nejslabší článek všech tlakových zařízení a zdroj plošných emisíi
– Seminár: Úspěšné a trvalé zavedení TPM pomocí automatizace sběru dat