Školenie "Majster údržby"

Slovenská spoločnosť údržby – SSU pripravuje vzdelávací kurz s názvom „Majster údržby“, s termínom zahájenia február – marec 2010. V prípade záujmu si stiahnite Rozsah výuky a Prihlášku.