1. konferencia v roku 2017 – 1Q

Prvá konferencia SUZ v roku 2017 – 1. kvartál, sa uskutoční v dňoch 28.3.-30.3.2017, konferenčný deň je 29.3.2017.

Miesto konferencie: Event Hotel KASKÁDY (www.kaskady.sk)

Konferencia sa uskutoční pod gestorstvom MENERT, spol s.r.o.

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

– Pozvánka na konferenciu
– Program konferencie