Spoluúčasť SUZ na aktivitách SSU v roku 2018

Spoluúčasť SUZ na aktivitách SSU v roku 2018
Spolupráca SUZ a SSU

Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu SR sa v roku 2018 bude podieľať na príprave a spoluúčasti aj na nasledovných aktivitách Slovenskej spoločnosti údržby (SSU):

Konferencia Národné fórum údržby 2018
Termín: 29.5 – 30.5.2018
Miesto: Hotel PATRIA, Štrbské Pleso

Semináre v rámci NFU 2018:
– Vplyv údržby na kvalitu produkcie
– Údržba a bezpečnosť