Štruktúra

Prezident SUZ


Spoločnosť: SUZ, Koceľova 15, 821 08 Bratislava.
Web: http://www.suz.sk
Predmet činnosti: Štatutárna činnosť v SUZ

Ing. Vendelín Íro : Prezident SUZ
Ing. Vendelín Íro
Email: vendelin.iro@suz.sk
Telefón: +421 905 234 433
Funkcia: Prezident SUZ

Viceprezidenti SUZ


Spoločnosť: SUZ. Kláštorná 28, 949 01 Nitra.
Web: http://www.suz.sk
Predmet činnosti: Štatutárna činnosť v SUZ

Ing. Peter Petráš : Viceprezident SUZ
Ing. Peter Petráš
Email: pepetras@gmail.com
Telefón: +421 905 448 054
Funkcia: Viceprezident SUZ


Spoločnosť: SUZ. Nová Lesná 367, 059 86 Nová Lesná.
Web:  http://www.suz.sk
Predmet činnosti: Štatutárna činnosť v SUZ

Ing. Michal Žilka : Viceprezident SUZ
Ing. Michal Žilka
Email: michal@fitadvice.sk
Telefón: +421 905 747 185
Funkcia: Viceprezident SUZ

Predstavenstvo


Spoločnosť: DUSLO, a.s., Adm. budova 1236, 927 03 Šaľa.
Web: http://www.duslo.sk
Predmet činnosti: Priemyselný výrobca organickej a anorganickej chéme pre agrochemický sektor, gumárenský a spracovateľský priemysel.

Ing. Gabriel Zsilinszki : Vedúci podpory a rozvoja údržby
Ing. Gabriel Zsilinszki
Email: gabriel.zsilinszki@duslo.sk
Telefón: +421 918 260 842
Funkcia: Vedúci podpory a rozvoja údržby


Spoločnosť: EURO PUMPS TECH, s.r.o., Nám. sv. Michala 170 / 5, 919 30 Jaslovské Bohunice.
Web: http://europumps.sk
Predmet činnosti: Predaj, montáž, oprava, údržba a poradenská činnosť v oblasti čerpacej a regulačnej techniky, armatúr a hutníckeho materiálu, realizácia ucelených technologických celkov, s dôrazom na čerpaciu techniku

Ing. Ferdinand Chromek : Riaditeľ servisu, člen predstavenstva SUZ
Ing. Ferdinand Chromek
Email: chromek@europumps.sk
Telefón: +421 903 448 980
Funkcia: Riaditeľ servisu, člen predstavenstva SUZ


Spoločnosť: SUZ, Koceľova 15, 821 08 Bratislava.
Web: http://www.suz.sk
Predmet činnosti: Štatutárna činnosť v SUZ

Ing. Vendelín Íro : Prezident SUZ
Ing. Vendelín Íro
Email: vendelin.iro@suz.sk
Telefón: +421 905 234 433
Funkcia: Prezident SUZ


Spoločnosť: Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 03401 Ružomberok.
Web: http://www.mondigroup.com
Predmet činnosti: Výrobca a dodávateľ papiera a buničiny

Ing. Boris Matula : Riaditeľ OJ Centrálna údržba
Ing. Boris Matula
Email: boris.matula@mondigroup.com
Telefón: +421 910 555 658
Funkcia: Riaditeľ OJ Centrálna údržba


Spoločnosť: SUZ. Kláštorná 28, 949 01 Nitra.
Web: http://www.suz.sk
Predmet činnosti: Štatutárna činnosť v SUZ

Ing. Peter Petráš : Viceprezident SUZ
Ing. Peter Petráš
Email: pepetras@gmail.com
Telefón: +421 905 448 054
Funkcia: Viceprezident SUZ


Spoločnosť: Slovnaft MaO, a.s. Vlčie hrdlo ,P.O.BOX 52,820 23 Bratislava
Web: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/slovnaft-montaze-a-opravy-a-s
Predmet činnosti: Komplexné služby v oblasti údržby zariadení v petrochemickom a chemickom priemysle

Ing. Ondrej Zákutný : Riaditeľ
Ing. Ondrej Zákutný
Email: ondrej.zakutny@mao.slovnaft.sk
Telefón: +421 908 738 422
Funkcia: Riaditeľ


Spoločnosť: SUZ. Nová Lesná 367, 059 86 Nová Lesná.
Web:  http://www.suz.sk
Predmet činnosti: Štatutárna činnosť v SUZ

Ing. Michal Žilka : Viceprezident SUZ
Ing. Michal Žilka
Email: michal@fitadvice.sk
Telefón: +421 905 747 185
Funkcia: Viceprezident SUZ

Dozorná rada


Spoločnosť: SUZ. Vinné 524, 07231 Vinné
Web: http://www.suz.sk
Predmet činnosti: Dozorná rada SUZ

Ing. Štefan Hladký : Člen dozornej rady SUZ
Ing. Štefan Hladký
Email: stefan.hladky@gmail.com
Telefón: +421 905 975 163
Funkcia: Člen dozornej rady SUZ


Spoločnosť: CHEMOSVIT STROJCHEM s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit.
Web: http://www.strojchem.sk
Predmet činnosti: Strojárska výroba, baliace stroje a linky, servisné činnosti

Ing. Ján Nosko : Projektový manažér divízie Servis
Ing. Ján Nosko
Email: nosko.j@chemosvit.sk
Telefón: +421 905 747 194, +421 52 715 22 88
Funkcia: Projektový manažér divízie Servis


Spoločnosť: Microwell, spol. s r.o. Ul. SNP 2018/42, 927 00 Šaľa.
Web: http://www.microwell.sk
Predmet činnosti: Spoločnosť špecializovaná na distribúciu chemikálií pre priemyselných zákazníkov

Ing. Vladimír Kopáček : Konateľ
Ing. Vladimír Kopáček
Email: vkopacek@microwell.sk
Telefón: +421 903 385 265, +421 31 770 70 82
Funkcia: Konateľ

Členovia SUZ

zobraziť zoznam členov

Top