www.suz.sk - Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Slovenskej republiky

3. konferencia SUZ v roku 2014 – 4Q

Tretia konferencia SUZ v roku 2014 – 4. kvartál, sa uskutoční v dňoch 2.12.-4.12.2014, konferenčný deň je 3.12.2014.

Miesto konferencie: Hotel Magnólia Piešťany (www.hotelmagnolia.sk)

Garant konferencie: SLOVCEM spol. s.r.o., Malacky

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

- Pozvánka na konferenciu
- Program konferencie

Publikované: 5. November, 2014.

Kurz Manažér údržby

Slovenská spoločnosť údržby, ako organizačný garant, a Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity, ako odborný garant dištančného vzdelávania, pozývajú záujemcov, aby sa prihlásili do kurzu Manažér údržby. Kurz Manažer údržby pripravuje ďalší kurz v roku 2015. Podmienky, prihlášku a cenu nájdete na : www.udrzba.sk v sekcii Vzdelávanie – Manažér údržby. Cena kurzu pre členov SUZ je ako pre člena SSU  /SUZ je kolektívny člen/.

Publikované: 5. November, 2014.

Ďalší cyklus “Majster údržby”

Ďalší cyklus vzdelávania “Majster údržby” sa pripravuje v termíne 19.-28.11.2014.

V prípade záujmu si stiahnite Rozsah výuky.

Kurz „Majster údržby“ zabezpečuje Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU). Školenie sa uskutočňuje v špičkových laboratóriách, ktoré boli vybudovane pre školenia zamestnancov PSA Slovakia s.r.o v Trnave, na reálnych strojoch a výrobných linkách, kde je simulovaná reálna výroba. Kurz je harmonizovaný s požiadavkami Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS).

Prihlášku si môžete stiahnuť z webovej stránky SSU (www.udrzba.sk), alebo KCOV (www.kcov.sk) a odoslať e-mailom, alebo poštou na adresu SSU, alebo KCOV SjF STU.

Publikované: 5. November, 2014.

Zo septembrovej konferencie SUZ 2014

V dňoch 16.-18.septembra 2014 sa uskutočnila druhá konferencia SUZ v roku 2014. Konferencia sa uskutočnila pod gestorstvom Chemolak Smolenice, a.s. v Účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR – ČASTÁ – PAPIERNIČKA

Fotogaléria z konferencie:

Publikované: 5. November, 2014.