www.suz.sk - Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Slovenskej republiky

Najbližšie konferencie v roku 2015

Prvá konferencia SUZ v roku 2015 – 1. kvartál, sa uskutoční v dňoch 17.3.-19.3.2015, konferenčný deň je 18.3.2015.

Miesto konferencie: Hotel ALTIS, Oravská Priehrada

Gestor konferencie: MANAG spol. s.r.o.

 

Druhá konferencia SUZ v roku 2015 – 3. kvartál, sa uskutoční v dňoch 22.9.-24.9.2015, konferenčný deň je 23.9.2015.

Gestor konferencie: MART systém, s.r.o

 

Tretia konferencia SUZ v roku 2015 – 4. kvartál, sa uskutoční v dňoch 1.12.-3.12.2015, konferenčný deň je 2.12.2015.

Gestor konferencie: Slovnaft MaO, a.s.

Publikované: 5. Január, 2015.

Z decembrovej konferencie SUZ 2014

V dňoch 2.-4.decembra 2014 sa uskutočnila tretia konferencia SUZ v roku 2014. Konferencia sa uskutočnila pod gestorstvom SLOVCEM spol. s.r.o., Malacky v Hoteli Magnólia Piešťany

Fotogaléria z konferencie:

Publikované: 4. Január, 2015.

3. konferencia SUZ v roku 2014 – 4Q

Tretia konferencia SUZ v roku 2014 – 4. kvartál, sa uskutoční v dňoch 2.12.-4.12.2014, konferenčný deň je 3.12.2014.

Miesto konferencie: Hotel Magnólia Piešťany (www.hotelmagnolia.sk)

Garant konferencie: SLOVCEM spol. s.r.o., Malacky

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

- Pozvánka na konferenciu
- Program konferencie

Publikované: 5. November, 2014.

Kurz Manažér údržby

Slovenská spoločnosť údržby, ako organizačný garant, a Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity, ako odborný garant dištančného vzdelávania, pozývajú záujemcov, aby sa prihlásili do kurzu Manažér údržby. Kurz Manažer údržby pripravuje ďalší kurz v roku 2015. Podmienky, prihlášku a cenu nájdete na : www.udrzba.sk v sekcii Vzdelávanie – Manažér údržby. Cena kurzu pre členov SUZ je ako pre člena SSU  /SUZ je kolektívny člen/.

Publikované: 5. November, 2014.