www.suz.sk - Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Slovenskej republiky

2. konferencia SUZ v roku 2014 – 3Q

Druhá konferencia SUZ v roku 2014 – 3. kvartál, sa uskutoční v dňoch 16.9.-18.9.2014, konferenčný deň je 17.9.2014.

Miesto konferencie: Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady SR – ČASTÁ – PAPIERNIČKA (www.castapapiernicka.sk)

Garant konferencie: Chemolak Smolenice, a.s.

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

- Pozvánka na konferenciu
- Program konferencie

Publikované: 4. August, 2014.

Kurz Manažér údržby

Slovenská spoločnosť údržby, ako organizačný garant, a Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity, ako odborný garant dištančného vzdelávania, pozývajú záujemcov, aby sa prihlásili do kurzu Manažér údržby. Kurz Manažer údržby pripravuje  jesenný beh 2014. Podmienky, prihlášku a cenu nájdete na : www.udrzba.sk v sekcii Vzdelávanie – Manažér údržby. Cena kurzu pre členov SUZ je ako pre člena SSU  /SUZ je kolektívny člen/.

Publikované: 4. August, 2014.

Ďalší cyklus “Majster údržby”

Ďalší cyklus vzdelávania “Majster údržby” sa uskutoční v termíne 8. – 17.10.2014 (3+3 dni).

V prípade záujmu si stiahnite Rozsah výuky.

Kurz „Majster údržby“ zabezpečuje Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU). Školenie sa uskutočňuje v špičkových laboratóriách, ktoré boli vybudovane pre školenia zamestnancov PSA Slovakia s.r.o v Trnave, na reálnych strojoch a výrobných linkách, kde je simulovaná reálna výroba. Kurz je harmonizovaný s požiadavkami Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS).

Prihlášku si môžete stiahnuť z webovej stránky SSU (www.udrzba.sk), alebo KCOV (www.kcov.sk) a odoslať e-mailom, alebo poštou na adresu SSU, alebo KCOV SjF STU.

Publikované: 4. August, 2014.

Z januárovej konferencie SUZ 2014

V dňoch 25.-27.marca 2014 sa uskutočnila prvá konferencia SUZ v roku 2014. Konferencia sa uskutočnila pod gestorstvom Mondi SCP, a.s., Ružomberok v hoteli Sorea-MÁJ, Liptovský Ján

Fotogaléria z konferencie:

Publikované: 4. August, 2014.