www.suz.sk - Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Slovenskej republiky

Najbližšie konferencie v roku 2015

Druhá konferencia SUZ v roku 2015 – 3. kvartál, sa uskutoční v dňoch 29.9.-1.10.2015, konferenčný deň je 30.9.2015.

Gestor konferencie: MART SYSTEM s.r.o

 

Tretia konferencia SUZ v roku 2015 – 4. kvartál, sa uskutoční v dňoch 1.12.-3.12.2015, konferenčný deň je 2.12.2015.

Gestor konferencie: Slovnaft MaO, a.s.

Publikované: 17. Apríl, 2015.

Hlavné úlohy SUZ na rok 2015

V priloženom súbore sa nachádza prehľad hlavných úloh SUZ na rok 2015, tak, ako boli prerokované a schválené na konferencii a VZ SUZ v marci 2015.

Hlavné úlohy SUZ na rok 2015

Publikované: 21. Marec, 2015.

Z marcovej konferencie SUZ 2015

V dňoch 17.-19.marca 2015 sa uskutočnila prvá konferencia SUZ v roku 2015. Konferencia sa uskutočnila pod gestorstvom MANAG spol. s.r.o. v Hoteli Altis Oravská Priehrada.

Fotogaléria z konferencie:

Publikované: 20. Marec, 2015.

Z decembrovej konferencie SUZ 2014

V dňoch 2.-4.decembra 2014 sa uskutočnila tretia konferencia SUZ v roku 2014. Konferencia sa uskutočnila pod gestorstvom SLOVCEM spol. s.r.o., Malacky v Hoteli Magnólia Piešťany

Videoklip z konferencie:

Fotogaléria z konferencie:

Publikované: 4. Január, 2015.