www.suz.sk - Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Slovenskej republiky

Najbližšie konferencie v roku 2014

Druhá konferencia SUZ v roku 2014 – 3. kvartál, sa uskutoční v dňoch 16.9.-18.9.2014, konferenčný deň je 17.9.2014.

Miesto konferencie: Účelové zariadenie SNR –Častá Papiernička

Gestor konferencie: Chemolak Smolenice, a.s.

 

Tretia konferencia SUZ v roku 2014 – 4. kvartál, sa uskutoční v dňoch 2.12.-4.12.2014, konferenčný deň je 3.12.2014.

Miesto konferencie: Hotel Sorea Sĺňava –Piešťany

Gestor konferencie: Slovcem, spol. s.r.o., Malacky

Publikované: 22. Apríl, 2014.

Kurz Manažér údržby

Slovenská spoločnosť údržby, ako organizačný garant, a Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity, ako odborný garant dištančného vzdelávania, pozývajú záujemcov aby sa prihlásili do kurzu Manažér údržby. Kurz  Manažer údržby pripravuje  jarný a jesenný beh v roku 2014. Podmienky, prihlášku a cenu nájdete na : www.udrzba.sk v sekcii Vzdelávanie – Manažér údržby. Cena kurzu pre členov SUZ je ako pre člena SSU  /SUZ je kolektívny člen/.

Publikované: 2. Január, 2014.

11. cyklus “Majster údržby”

Ďalší, už 11. cyklus vzdelávania “Majster údržby” sa presúva na 1Q 2014, uskutoční sa v termínoch 19.-21.3. a 26.-28.3.2014 ( 3+3 dni).

V prípade záujmu si stiahnite Rozsah výuky.

Kurz „Majster údržby“ zabezpečuje Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU). Školenie sa uskutočňuje v špičkových laboratóriách, ktoré boli vybudovane pre školenia zamestnancov PSA Slovakia s.r.o v Trnave, na reálnych strojoch a výrobných linkách, kde je simulovaná reálna výroba. Kurz je harmonizovaný s požiadavkami Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS).

Prihlášku si môžete stiahnuť z webovej stránky SSU (www.udrzba.sk), alebo KCOV (www.kcov.sk) a odoslať e-mailom, alebo poštou na adresu SSU, alebo KCOV SjF STU.

Publikované: 1. Január, 2014.