Majster údržby

Ďalší cyklus vzdelávania “Majster údržby” sa pripravuje v termíne december 2016; bude spresnené. V prípade záujmu si stiahnite Rozsah výuky. Kurz „Majster údržby“ zabezpečuje Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU).

Spoločnosť Montservis, s.r.o. ponúka na predaj funkčnú lakovaciu kabínu TERMOMECCANICA typ GL5.

V kabíne je možne striekať, lakovať a sušiť nákladné a úžitkové vozidlá.
Striekacia kabína má dva módy činnosti – fáza nanášania farby a fáza sušenia.
Jedná sa o uzatvorené prostredie, v ktorom cirkuluje vzduch.
Tlak vzduchu vo vnútri kabíny je o niečo vyšší aby nedochádzalo k nasávaniu prachu z vonkajšieho prostredia.

Viac informácií v článku,