Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vážení členovia spoločnosti SUZ, vážení účastníci konferencie. Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky Vami poskytnuté osobné údaje, ktoré sme od Vás získali, sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Dobrovoľným vyplnením Vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Aké údaje uchovávame?

Počas Vašej návštevy konferencií, ako získaním členstva, ste nám udelili súhlas na spracovanie osobných údajov. Ide najmä o Vaše meno, priezvisko, spoločnosť, telefónne číslo, e-mailový kontakt, ako aj obrazové a zvukové záznamy, pochádzajúce z konferencií SUZ. Všetky Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne.

Ak chcete vedieť viac o tom, ktoré konkrétne údaje uchovávame o Vašej osobe, radi Vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

Na čo tieto informácie používame?

Informácie, ktoré spracovávame, môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

  • Organizovanie konferencií SUZ
  • Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate
  • Na odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach, môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa našej aktivity SUZ
  • Uverejnenie obrazových a zvukových záznamov z konferencií SUZ prostredníctvom časopisu SUZ, alebo web stránky www.suz.sk

Ste v bezpečí

Je pre nás prvoradé, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme preto smernicu GDPR.

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich aktivitách odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na zodpovednaosoba@suz.sk

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme, ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú a spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú Vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, súhlasili s uchovávaním Vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie Vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Možnosť odhlásenia

Vaše osobné údaje používame k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich projektoch, službách a produktoch, anketách. Vaša účasť je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s prijímaním týchto informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme Vaše údaje zablokovali.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

Tieto podmienky sú platné od 5.12.2018

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

zodpovednaosoba@suz.sk

Pokiaľ máte záujem si prečítať viac o ochrane osobných údajov spoločnosti SUZ, tak si ich môžete prečítať v smernici o ochrane osobných údajov spoločnosti SUZ.