Video z konferencie 4Q 2023

Video z konferencie 4Q 2023

V dňoch 5. – 7. 12. 2023 sa v hoteli Dixon v Banskej Bystrici uskutočnila štvrtá konferencia SUZ v roku 2023 pod gestorstvom spoločnosti INTERČERPADLO BB, spol. s r.o. , Banská Bystrica.

Video zostrih z konferencii nájdete v článku