Štruktúra

Prezident SUZ


Spoločnosť: SUZ, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.
Web: http://www.suz.sk
Predmet činnosti: Štatutárna činnosť v SUZ

Ing. Vendelín Íro : Prezident SUZ
Ing. Vendelín Íro
Email: vendelin.iro@suz.sk
Telefón: +421 905 234 433
Funkcia: Prezident SUZ

Viceprezidenti SUZ


Spoločnosť: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12.
Web: http://slovnaft.sk
Predmet činnosti: Výrobca a dodávateľ výrobkov petrochemického priemyslu

Ing. Ondrej Zákutný : Riaditeľ - Investičné projekty SLOVNAFT
Ing. Ondrej Zákutný
Email: ondrej.zakutny@slovnaft.sk
Telefón: +421 908 738 422
Funkcia: Riaditeľ - Investičné projekty SLOVNAFT


Spoločnosť: SUZ. Zakladateľov 367, 059 86 Nová Lesná.
Web:  http://www.suz.sk
Predmet činnosti: Štatutárna činnosť v SUZ

Ing. Michal Žilka : Viceprezident SUZ
Ing. Michal Žilka
Email: zilka.m2412@gmail.com
Telefón: +421 905 747 185
Funkcia: Viceprezident SUZ

Predstavenstvo


Spoločnosť: DUSLO, a.s., Adm. budova 1236, 927 03 Šaľa.
Web: http://www.duslo.sk
Predmet činnosti: Priemyselný výrobca organickej a anorganickej chéme pre agrochemický sektor, gumárenský a spracovateľský priemysel.

Ing. Gabriel Zsilinszki : Vedúci podpory a rozvoja údržby
Ing. Gabriel Zsilinszki
Email: gabriel.zsilinszki@duslo.sk
Telefón: +421 918 260 842
Funkcia: Vedúci podpory a rozvoja údržby


Spoločnosť: EURO PUMPS TECH, s.r.o., Nám. sv. Michala 170 / 5, 919 30 Jaslovské Bohunice.
Web: http://europumps.sk
Predmet činnosti: Predaj, montáž, oprava, údržba a poradenská činnosť v oblasti čerpacej a regulačnej techniky, armatúr a hutníckeho materiálu, realizácia ucelených technologických celkov, s dôrazom na čerpaciu techniku

Ing. Ferdinand Chromek : Riaditeľ servisu, člen predstavenstva SUZ
Ing. Ferdinand Chromek
Email: chromek@europumps.sk
Telefón: +421 903 448 980; +421 33 55 15 307
Funkcia: Riaditeľ servisu, člen predstavenstva SUZ


Spoločnosť: HAGARD:HAL a.s., Pražská 9 ,949 11 Nitra.
Web: http://www.hagard.sk
Predmet činnosti: Veľkoobchod s elektrosortimentom.

Ing. Marián Horváth : Vedúci oddelenia priemyselných zákazníkov
Ing. Marián Horváth
Email: marian.horvath@hagard.sk
Telefón: +421 915 496 141
Funkcia: Vedúci oddelenia priemyselných zákazníkov


Spoločnosť: SLOVCEM spol. s.r.o., Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky.
Web: http://www.slovcem.sk
Predmet činnosti: Vďaka materiálom Belzona a moderným unikátnym technológiám spoločnosť vykonáva  opravy, rekonštrukcie a ochrany poškodených kovových, gumených alebo betónových komponentov.

Ing. Michal Abrahámfy : Riaditeľ
Ing. Michal Abrahámfy
Email: belzona@slovcem.sk
Telefón: +421 903 732 155, +421 34 772 29 17
Funkcia: Riaditeľ


Spoločnosť: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12.
Web: http://slovnaft.sk
Predmet činnosti: Výrobca a dodávateľ výrobkov petrochemického priemyslu

Ing. Ondrej Zákutný : Riaditeľ - Investičné projekty SLOVNAFT
Ing. Ondrej Zákutný
Email: ondrej.zakutny@slovnaft.sk
Telefón: +421 908 738 422
Funkcia: Riaditeľ - Investičné projekty SLOVNAFT


Spoločnosť: SUZ, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.
Web: http://www.suz.sk
Predmet činnosti: Štatutárna činnosť v SUZ

Ing. Vendelín Íro : Prezident SUZ
Ing. Vendelín Íro
Email: vendelin.iro@suz.sk
Telefón: +421 905 234 433
Funkcia: Prezident SUZ


Spoločnosť: SUZ. Zakladateľov 367, 059 86 Nová Lesná.
Web:  http://www.suz.sk
Predmet činnosti: Štatutárna činnosť v SUZ

Ing. Michal Žilka : Viceprezident SUZ
Ing. Michal Žilka
Email: zilka.m2412@gmail.com
Telefón: +421 905 747 185
Funkcia: Viceprezident SUZ

Dozorná rada


Spoločnosť: Gajos, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Web: http://www.gajos.sk
Predmet činnosti:  Komplexné technické a organizačné zabezpečenie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce - pracovná zdravotná služba, BOZP, ochrana pred požiarmi, životné prostredie, výchova a vzdelávanie, profesné školenia, OS a OP vyhradených technických zariadení, kontrola, servis a predaj protipožiarneho zariadenia, civilná ochrana

Gabriel Šimko : Konateľ
Gabriel Šimko
Email: simko@gajos.sk; gajos@gajos.sk
Telefón: +421 905 270 393; +421 44 55 26 114
Funkcia: Konateľ


Spoločnosť: CHEMOLAK a.s., Továrenská 1, 919 04 Smolenice.
Web: http://www.chemolak.sk
Predmet činnosti: Výrobca a dodávateľ náterových hmôt a disperzii

Ing. Pavol Vidlička : Vedúci údržby
Ing. Pavol Vidlička
Email: vidlicka@chemolak.sk
Telefón: +421 905 400 102, +421 33 556 03 10
Funkcia: Vedúci údržby


Spoločnosť: SUZ. Školská 524, 07231 Vinné
Web: http://www.suz.sk
Predmet činnosti: Dozorná rada SUZ

Ing. Štefan Hladký : Predseda dozornej rady SUZ
Ing. Štefan Hladký
Email: stefan.hladky@gmail.com
Telefón: +421 905 975 163; +421 56 68 83 901
Funkcia: Predseda dozornej rady SUZ

Členovia SUZ

zobraziť zoznam členov