Foto z konferencie SUZ 4Q 2023

Foto z konferencie SUZ 4Q 2023

V dňoch 5.12. – 7.12.2023 sa v Hoteli Dixon v Banskej Bystrici  uskutočnila štvrtá konferencia SUZ v roku 2023 pod gestorstvom spoločnosti INTERČERPADLO BB spol. s r.o., Banská Bystrica

Fotogaléria z konferencie: