Foto a video z konferencie SUZ 1Q 2024

Foto a video z konferencie SUZ 1Q 2024

Opäť sme sa stretli v dňoch 9.4. až 11.4. 2024 v Hoteli Senec v Senci.  
Zorganizovali sme tam prvú konferenciu SUZ v roku 2024 pod gestorstvom spoločnosti PPA CONTROLL, a.s. Bratislava.

Fotogalériu z konferencie nájdete v článku.

Zároveň sa uskutočnilo aj Valné zhromaždenie SUZ, na ktorom boli zvolené nové orgány SUZ,
noví viceprezidenti a prezident SUZ:

Prezident SUZ: Ing. Gabriel Zsilinszki

Viceprezidenti: Ing. Michal Žilka, Ing. Marián Horváth

Členovia Predstavenstva SUZ:
Ing. Michal Abrahámfy
Ing. Martin Baláž
Ing. Marián Horváth
Ing. Gabriel Lenický
Ing. Stanislav Tupý
Ing. Gabriel Zsilinszki
Ing. Michal Žilka

Členovia Dozornej rady SUZ:
Ing. Štefan Hladký (predseda)
Ing. Soňa Sopóci Brchnelová
Ing. Pavol Vidlička

Fotogaléria z konferencie

Videoklip z konferencie