Konferencie SUZ v roku 2024:

Konferencia SUZ 3.Q 2024
Konferencia SUZ sa uskutoční 25.9.2024 vo Vyhniach – hotel Sitno.
Pozvánka, program a možnosť registrácie budú k dispozícii po 30.6.2024.

Konferencia SUZ 4.Q 2024
Konferencia SUZ sa uskutoční 27.11.11.2024 vo Vysokých Tatrách – hotel Atrium.

V dňoch 5. – 7. 12. 2023 sa v hoteli Dixon v Banskej Bystrici uskutočnila štvrtá konferencia SUZ v roku 2023 pod gestorstvom spoločnosti INTERČERPADLO BB, spol. s r.o. , Banská Bystrica. Video zostrih z konferencii nájdete v článku