Kategória: Rôzne

Správa z pracovnej cesty na Maintain 2016 Mníchov

Maintain 2016

Výstava Maintain 2016 opäť ponúkla údržbárskej verejnosti veľa inšpirácií pre ich neustále zlepšovanie a zároveň demonštrovala údržbárske procesy v praxi a bola zameraná na oblasť priemyselnej údržby v akomkoľvek výrobnom odvetví. Prečítajte si správu z odbornej pracovnej cesty na výstavu Maintain 2016 do Mníchova.

Hlavné úlohy SUZ na rok 2016

V priloženom súbore sa nachádza prehľad hlavných úloh SUZ na rok 2016.

Hlavné úlohy SUZ na rok 2015

V priloženom súbore sa nachádza prehľad hlavných úloh SUZ na rok 2015, tak, ako boli prerokované a schválené na konferencii a VZ SUZ v marci 2015. Hlavné úlohy SUZ na rok 2015

Hlavné úlohy SUZ na rok 2014

V priloženom súbore sa nachádza prehľad hlavných úloh SUZ na rok 2014, tak, ako boli prerokované a schválené na konferencii a VZ SUZ v marci 2014. Hlavné úlohy SUZ na rok 2014

Možnosť využitia 2% z dane

Vážení kolegovia a členovia SUZ Touto cestou Vás informujeme o možnosti uplatnenia a využitia 2% z dane za rok 2012. Čiastka bude využitá na zabezpečenie vzdelávacích aktivít-napr. Majster údržby,  Manažér údržby, podľa vzájomného upresnenia. SUZ je spoločnosť s registráciou NCR

Top