Kategória: Rôzne

Hlavné úlohy SUZ na rok 2016

V priloženom súbore sa nachádza prehľad hlavných úloh SUZ na rok 2016.

Hlavné úlohy SUZ na rok 2015

V priloženom súbore sa nachádza prehľad hlavných úloh SUZ na rok 2015, tak, ako boli prerokované a schválené na konferencii a VZ SUZ v marci 2015. Hlavné úlohy SUZ na rok 2015

Hlavné úlohy SUZ na rok 2014

V priloženom súbore sa nachádza prehľad hlavných úloh SUZ na rok 2014, tak, ako boli prerokované a schválené na konferencii a VZ SUZ v marci 2014. Hlavné úlohy SUZ na rok 2014

Možnosť využitia 2% z dane

Vážení kolegovia a členovia SUZ Touto cestou Vás informujeme o možnosti uplatnenia a využitia 2% z dane za rok 2012. Čiastka bude využitá na zabezpečenie vzdelávacích aktivít-napr. Majster údržby,  Manažér údržby, podľa vzájomného upresnenia. SUZ je spoločnosť s registráciou NCR

Hlavné úlohy SUZ na rok 2012

V priloženom súbore sa nachádza prehľad hlavných úloh SUZ na rok 2012, tak, ako boli prerokované a schválené na konferencii a VZ SUZ v marci 2012. Hlavné úlohy SUZ na rok 2012

Top