Kategória: Školenia

8. cyklus “Majster údržby”

Ôsmy cyklus vzdelávania “Majster údržby” sa uskutoční v termínoch 18.-20.4.2012 a 25.-27.4.2012 (3+3 dni). V prípade záujmu si stiahnite Rozsah výuky. Kurz „Majster údržby“ zabezpečuje Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU). Školenie sa

7. cyklus “Majster údržby”

Siedmy cyklus vzdelávania “Majster údržby” sa uskutoční v termínoch 20.-30.9.2011 (3+3 dni). V prípade záujmu si stiahnite Rozsah výuky. Kurz „Majster údržby“ zabezpečuje Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU). Školenie sa

6. a 7. cyklus “Majster údržby”

Šiesty cyklus vzdelávania “Majster údržby” sa uskutoční v termínoch 30.3.-8.4.2011 (3+3 dni) 30.3.-1.4.2011, 6.4.-8.4.2011. Siedmy cyklus sa uskutoční v termínoch 18.5.-27.5.2011 (3+3 dni) 18.-20.5.2011, 25.-27.5.2011. V prípade záujmu si stiahnite Rozsah výuky 6. cyklu a Rozsah výuky 7. cyklu. Kurz

Piaty cyklus “Majster údržby”

Piaty cyklus vzdelávania “Majster údržby” sa uskutoční v termíne 1.3. – 3.3.2011 a 9.3.-11.3.2011. V prípade záujmu si stiahnite Rozsah výuky a Prihlášku. Kurz „Majster údržby“ zabezpečuje Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so Slovenskou

Tretí a štvrtý cyklus “Majster údržby”

Tretí cyklus vzdelávania “Majster údržby” sa uskutoční v termíne 22.9. – 24.9.2010 a 29.9.-1.10.2010. Zároveň sa pripravuje 4. cyklus na 4. kvartál 2010. V prípade záujmu si stiahnite Rozsah výuky a Prihlášku.

Top