Kategória: Školenia

Druhý beh školenia “Majster údržby”

Nakoľko prvý beh školenia “Majster údržby” bol hodnotený ako veľmi vydarený, druhý beh prebehne v termíne 28.4. – 7.5.2010 v rozsahu 3+3 dni. V prípade záujmu si stiahnite Rozsah výuky a Prihlášku.

Školenie "Majster údržby"

Slovenská spoločnosť údržby – SSU pripravuje vzdelávací kurz s názvom „Majster údržby“, s termínom zahájenia február – marec 2010. V prípade záujmu si stiahnite Rozsah výuky a Prihlášku.

Školenie "Manažér údržby"

Slovenská spoločnosť údržby (SSU) organizuje v rámci projektu dištančného vzdelávania „Manažér údržby“ v súčasnosti 2 behy. Začiatok ďalšieho behu je možný v druhom polroku 2010. V prípade záujmu si stiahnite Informačný materiál, prípadne pre viac informacií na webstránke www.udrzba.sk.

Top