Kategória: Novinky

Video záznam a foto z konferencie SUZ máj 2021

Online konferencia SUZ maj 1

Dňa 12.5.2021 sa uskutočnila prvá konferencia SUZ v roku 2021, ktorá bola zároveň prvou konferenciou uskutočnenou naživo v online prenose.. Pozrite si foto a video záznam z online konferencie!

Online rokovanie Predstavenstva a DR

Online zasadnutie Predstavenstva a DR SUZ

Predstavenstvo a Dozorná rada SUZ rokuje v týchto dňoch počas pandémie prostredníctvom online konferencie.

Rozhovory na diaľku s pani Doc. Vierkou Peťkovou

Pozývame Vás pozrieť si video Rozhovory na diaľku s pani Doc. Vierkou Peťkovou, ktorá v súčasnosti pracuje ako manažérka diagnostiky strojov v spoločnosti eustream,a.s. Je zakladateľkou a dnes aj prezidentkou Asociácie technických diagnostikov SR a dlhé roky viedla Certifikačný orgán pracovníkov v technickej diagnostiky v akreditovaných metódach vibrodiagnostiky, tribotechnickej a infračervenej diagnostiky. Odkaz na rozhovor nájdete v článku.

Konferencia SUZ 3Q ZRUŠENÁ

Vzhľadom na súčasnú kritickú situáciu s pandémiou COVID-19 Vám s poľutovaním oznamujeme, že plánovaná konferencia SUZ v dňoch 29.9.-1.10.2020 sa neuskutoční! Dúfame však, že situácia sa dostane do normálu a bude možné uskutočniť konferenciu v 4. štvrťroku – začiatkom decembra (1.12-3.12.2020).

Administratívne bariéry exportu

V rámci pravidelného prieskumu medzi slovenskými podnikateľskými subjektmi, ktorý sa realizuje pre PS VEV boli identifikované ako problém pre exportérov administratívne bariéry exportu. V spolupráci s SOPK bol pripravený krátky on-line dotazník zaoberajúci sa rôznymi bariérami, ktoré obmedzujú vyššiu aktivitu slovenských podnikov pri exporte. Prosíme podnikateľov o zapojenie sa do krátkeho zberu dát. Odkaz na dotazník je v článku.

Top