Pripravované konferencie SUZ v roku 2010: 1. štvrťrok : 23. – 25.03.2010, garant: Messer Slovnaft, a.s., Bratislava 2. štvrťrok: 15. – 17.06.2010, garant: Microwel, s.r.o., Šala 3. štvrťrok : 28. – 30.09.2010, garant: Generi s.r.o. 4. štvrťrok: 07. – 09.12.2010

Štvrtá konferencia SUZ v roku 2009 sa uskutoční v dňoch 1.12. – 3.12.2009. Miesto konferencie: Šoporna Hotel Relax INN Garant konferencie: Eldus, a.s., Šaľa Kontakt: riad. Ing. S. Szabo, Ing. Hrabovský Tel.: 0905202225, email: eldus@eldus.sk