V dňoch 14.6. až 16.6.2022 sa v priestoroch hotela Magnólia – Piešťany uskutočnila konferencia SUZ 2Q 2022 s exkurziou v JAVYS-e. Ďakujeme prednášajúcim a prezentujúcim za príspevky počas odbornej časti konferencie a pevne veríme, že sa každému naplnili jeho očakávania. Ďakujeme tiež všetkým ostatným účastníkom konferencie a tešíme sa na osobné stretnutie v rámci ďalších pripravovaných konferencií.

V zmysle rozhodnutia vedenia spoločnosti SUZ sme v januári tohto roka (2022) vyhlásili fotografickú súťaž s názvom „Priemysel mojimi očami“. Chceli sme tým motivovať našich členov a sympatizantov k tomu, aby z množstva fotiek, ktoré určite majú „nafotené“ vo svojich mobiloch a týkajú sa ich každodennej činnosti, publikovali ich a tým sprostredkovali atmosféru priemyslu.