Slovenská spoločnosť údržby (SSU) organizuje v rámci projektu dištančného vzdelávania „Manažér údržby“ v súčasnosti 2 behy. Začiatok ďalšieho behu je možný v druhom polroku 2010. V prípade záujmu si stiahnite Informačný materiál, prípadne pre viac informacií na webstránke www.udrzba.sk.