Kategória: Inzercia

Národné fórum údržby 2017

Hotel PATRIA

Národné fórum údržby 2017 sa pripravuje v termíne 30.5.-31.5.2017. Miestom konania konferencie bude už tradične Hotel Patria, Štrbské Pleso. Viac informácií v článku.

XVI. cyklus “Majster údržby“

Majster údržby

Ďalší cyklus vzdelávania “Majster údržby” sa pripravuje v termíne december 2016; bude spresnené. V prípade záujmu si stiahnite Rozsah výuky. Kurz „Majster údržby“ zabezpečuje Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU).

Ponuka predaja funkčnej lakovacej kabíny TERMOMECCANICA

Spoločnosť Montservis, s.r.o. ponúka na predaj funkčnú lakovaciu kabínu TERMOMECCANICA typ GL5.

V kabíne je možne striekať, lakovať a sušiť nákladné a úžitkové vozidlá.
Striekacia kabína má dva módy činnosti – fáza nanášania farby a fáza sušenia.
Jedná sa o uzatvorené prostredie, v ktorom cirkuluje vzduch.
Tlak vzduchu vo vnútri kabíny je o niečo vyšší aby nedochádzalo k nasávaniu prachu z vonkajšieho prostredia.

Viac informácií v článku,

Pozvánka na Maintain Mníchov 2016

Účasť na veľtrhu

Ako na predchádzajúce veľtrhy aj v roku 2016 pripravuje SSU účasť na veľtrh Maintain Mníchov 2016 v počte do 30 osôb. V prípade záujmu je potrebné nahlásiť sa čím skôr. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke s návratkou.

Národné fórum údržby 2016

Hotel PATRIA

Národné fórum údržby 2016 sa pripravuje v termíne 31.5.-1.6.2016. Miestom konania konferencie bude už tradične Hotel Patria, Štrbské Pleso. Program: 31.5.-1.6.2016 – konferencia, 1.6.2016 – sprievodné akcie

Top