Vyhodnotenie fotosúťaže SUZ

Vyhodnotenie fotosúťaže SUZ

Fotosúťaž SUZ I. kolo

V zmysle rozhodnutia vedenia spoločnosti SUZ sme v januári tohto roka (2022) vyhlásili fotografickú súťaž s názvom „Priemysel mojimi očami“. Chceli sme tým motivovať našich členov a sympatizantov k tomu, aby z množstva fotiek, ktoré určite majú „nafotené“ vo svojich mobiloch a týkajú sa ich každodennej činnosti, publikovali ich a tým sprostredkovali atmosféru priemyslu.

S potešením oznamujeme, že sme obdržali celkom 27 súťažných fotografi od 9 súťažiacich, ktoré následne hodnotila naša odborná porota v zložení:

Inge Abrahámfyová – výtvarníčka a absolventka UK umenoveda a estetika.
Jena Šimková – profesionálna fotografka a absolventka Filmovej akadémie múzických umení v Prahe. Venuje sa módnej, reklamnej a portrétnej fotografii. Svoju umeleckú tvorbu prezentuje na výstavách doma a v zahraničí.
Jozef Vižďák – dlhoročný a skúsený fotograf s publikačnou činnosťou.

Porota hodnotila fotky v bodovom hodnotení s tým, že fotka s najvyšším počtom bola samozrejme víťazná. Najvyššie bodové hodnotenie získal a tým sa výhercom súťaže I. kola sa stal Juraj Kovács, ktorého výhernú fotku uverejňujeme.

Celkové poradie víťazov:
1. miesto: Juraj Kovács
2. miesto: Štefan Majzún
3. miesto: Stanislav Sihelník

Víťazovi blahoželáme a pevne veríme, že v druhom kole našej súťaže sa tiež zapojíte a podelíte sa o Vaše fotky aj s ostatnými.
Názov víťaznej fotky je „Statoční bratia“.