Foto z konferencie SUZ 1Q 2022

Foto z konferencie SUZ 1Q 2022

Dňa 20.4.2022 sa v Hoteli Senec uskutočnila prvá konferencia SUZ v roku 2022 pod gestorstvom HAGARD:HAL, spol. s r.o., Nitra.

Fotogaléria z konferencie: