Online rokovanie Predstavenstva a DR

Predstavenstvo a Dozorná rada SUZ rokuje v týchto dňoch počas pandémie prostredníctvom online konferencie.

Online zasadnutie Predstavenstva a DR SUZ
Online zasadnutie Predstavenstva a DR SUZ