Tretí a štvrtý cyklus “Majster údržby”

Tretí cyklus vzdelávania “Majster údržby” sa uskutoční v termíne 22.9. – 24.9.2010 a 29.9.-1.10.2010.

Zároveň sa pripravuje 4. cyklus na 4. kvartál 2010.

V prípade záujmu si stiahnite Rozsah výuky a Prihlášku.