6. a 7. cyklus “Majster údržby”

Šiesty cyklus vzdelávania “Majster údržby” sa uskutoční v termínoch 30.3.-8.4.2011 (3+3 dni) 30.3.-1.4.2011, 6.4.-8.4.2011. Siedmy cyklus sa uskutoční v termínoch 18.5.-27.5.2011 (3+3 dni) 18.-20.5.2011, 25.-27.5.2011.

V prípade záujmu si stiahnite Rozsah výuky 6. cyklu a Rozsah výuky 7. cyklu.

Kurz „Majster údržby“ zabezpečuje Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU). Školenie sa uskutočňuje v špičkových laboratóriách, ktoré boli vybudovane pre školenia zamestnancov PSA Slovakia s.r.o v Trnave, na reálnych strojoch a výrobných linkách, kde je simulovaná reálna výroba. Kurz je harmonizovaný s požiadavkami Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS).

Prihlášku si môžete stiahnuť z webovej stránky SSU (www.udrzba.sk), alebo KCOV (www.kcov.sk) a odoslať e-mailom, alebo poštou na adresu SSU, alebo KCOV SjF STU.