1. konferencia SUZ v roku 2016

Prvá konferencia SUZ v roku 2016 – 1. kvartál, sa uskutoční v dňoch 5.4.-7.4.2016, konferenčný deň je 6.4.2016.

Miesto konferencie: Event Hotel KASKÁDY (www.kaskady.sk)

Garant konferencie: Duslo a.s. Šaľa

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

– Pozvánka na konferenciu
– Program konferencie