Hlavné úlohy SUZ na rok 2016

V priloženom súbore sa nachádza prehľad hlavných úloh SUZ na rok 2016.

Hlavné úlohy SUZ na rok 2016