Národné fórum údržby 2017

Národné fórum údržby 2017

Národné fórum údržby 2017 sa pripravuje v termíne 30.5.-31.5.2017. Miestom konania konferencie bude už tradične Hotel Patria, Štrbské Pleso.
Konferencia je podujatím, na ktorom sa od roku 2000 pravidelne stretávajú manažéri a špecialisti údržby, zástupcovia popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe, predstavitelia významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníci z akademickej pôdy.

Tematické okruhy konferencie NFU 2017:
Nové trendy v riadení údržby
Najlepšia prax v prevádzke a údržbe
Asset management a údržba
Industry 4.0 a Internet vecí
Informačné systémy údržby
Prediktívna údržba a diagnostika
Inovatívne technológie údržby
Bezpečnosť a ochrana zdravia
Údržba infraštruktúry

Pre viac informácií navštívte stránku k NFU 2017 alebo si stiahnite dokumenty z webstránky SSU: „Oznam o konferencii“ vo formáte docx alebo „Oznam o konferencii“ vo formáte pdf.