2. konferencia v roku 2017 – 3Q

Druhá konferencia SUZ v roku 2017 – 3. kvartál, sa uskutoční v dňoch 26.9.-28.9.2017, konferenčný deň je 27.9.2017.

Miesto konferencie: Atrium Hotel Vysoké Tatry (www.atriumhotel.sk)

Konferencia sa uskutoční pod gestorstvom STROJCHEM, a.s.

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

– Pozvánka na konferenciu
– Program konferencie