Foto a video z konferencie SUZ 3Q 2017

V dňoch 26.9.-28.9.2017 sa uskutočnila druhá konferencia SUZ v roku 2017. Konferencia sa uskutočnila pod gestorstvom STROJCHEM, a.s. v Atrium Hoteli Vysoké Tatry.

Foto z konferencie:

Video z konferencie (Zdroj: ATP Journal):