Pripravované konferencie SUZ a VZ v roku 2018

Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu SR v roku 2018 pripravuje Valné zhromaždenie a 3 konferencie nasledovne:

1Q 2018 – Valné zhromaždenie (VZ) SUZ a 1.konferencia SUZ 2018
Gestor konferencie: MICROWELL, spol. s r.o.
Miesto: Hotel Event, Kaskády
Termín: 10.4.-12.4.2018
Garant: Ing. Zsilinszki
Nosný program: Vykonanie VZ SUZ za rok 2017 a schválenie hlavných materiálov SUZ 2018.
Možnosti: zmeny a doplnky v pracovno-právnych predpisoch, ochrana osobných údajov, ako mať spoľahlivých spolupracovníkov, rodinné podnikanie

3Q 2018 – 2. konferencia SUZ 2018
Gestor: ControlSystem s.r.o.
Miesto: Hotel Stupka, Tále
Termín: 25-27.9.2018
Garant: Ing. Žilka
Nosný program: bude upresnené
Možnosti: vzdelávanie, vysoké školy, Zákon prac. zdrav. služby, Zákon o odpadoch, Verejné obstarávanie /investície /, atď.

4Q 2018 – 3. konferencia SUZ 2018
Gestor: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Miesto: bude upresnené
Termín: 4.12-6.12.2018
Garant: Ing. Petráš
Nosný program: bude upresnené
Možnosti : TI SR, bezpečnosť/skúsenosti inšpektorov z oblasti bezpečnosti, riziká, rozvoj automobilového priemyslu, energie – legislatíva z pohľadu spotrebiteľa