1. konferencia v roku 2018 – 1Q

1. konferencia v roku 2018 – 1Q
Konferencia SUZ Kaskády

Prvá konferencia SUZ v roku 2018 – 1. kvartál, sa uskutoční v dňoch 10.4.-12.4.2018, konferenčný deň je 11.4.2018.

Miesto konferencie: Event Hotel KASKÁDY (www.kaskady.sk)

Konferencia sa uskutoční pod gestorstvom MICROWELL spol. s r.o.

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

– Pozvánka na konferenciu
– Program konferencie