3. konferencia v roku 2018 – 4Q

3. konferencia v roku 2018 – 4Q
Konferencia SUZ

Tretia konferencia SUZ v roku 2018 – 4. kvartál, sa uskutoční v dňoch 4.12.-6.12.2018, konferenčný deň je 5.12.2018.

Miesto konferencie: Hotel SITNO, Vyhne (www.hotelsitno.sk)

Konferencia sa uskutoční pod gestorstvom HAGARD:HAL, spol. s r.o.

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

– Pozvánka na konferenciu
– Program konferencie