Členovia


Spoločnosť: Affida, s.r.o., Mrázova 16, 831 06 Bratislava.
Web: https://www.affida.sk
Predmet činnosti: Spoľahlivý partner pre riešenie problémov v podnikaní.

Ing. Soňa Sopóci Brchnelová : Analytik, konzultant a mentor
Ing. Soňa Sopóci Brchnelová
Email: sona.sopoci@affida.sk
Telefón: +421 905 589 956
Funkcia: Analytik, konzultant a mentor


Spoločnosť: AJV – ENERGO, a.s., Vlkov 134, 594 53 Osová Bítýška, ČR
Web: https://www.ajvenergo.cz
Predmet činnosti: Opravy turbín, výroba ND pre energetiku, servis energetických zariadení

Ing. Alois Valík : Riaditeľ
Ing. Alois Valík
Email: dvorakova@ajvenergo.cz
Telefón: +420 731 584 678
Funkcia: Riaditeľ


Spoločnosť: BIS Slovensko s.r.o., Rovinka 590, 900 41 Rovinka. Prevádzka Štúrovo: Továrenska 1, 943 01 Štúrovo.
Web: http://www.bisslovensko.sk
Predmet činnosti: Spoločnosť ponúka svojim zákazníkom služby, počnúc jednoduchou výrobou a opravou náhradných dielcov, končiac tzv. kompletným full servisom v oblasti priemyselnej údržby výrobných zariadení.

Ing. Štefan Tamás : Prokurista
Ing. Štefan Tamás
Email: tamas@bisslovensko.sk
Telefón: +421 905 544 705, +421 36 756 18 00
Funkcia: Prokurista


Spoločnosť: BRENNTAG Slovakia, s. r. o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok.
Web: http://www.brenntag.sk
Predmet činnosti: Spoločnosť špecializovaná na distribúciu chemikálií pre priemyselných zákazníkov

Peter Štefek : Site manager
Peter Štefek
Email: peter.stefek@brenntag.sk
Telefón: +421 902 922 718, +421 48 418 73 75
Funkcia: Site manager


Spoločnosť: BUKÓZA HOLDING a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce.
Web: http://www.bukoza.sk
Predmet činnosti: Spoločnosť je riadiacim strategickým a plánovacím centrom pre skupinu spoločností BUKÓZA HOLDING /SSBH/. Pre celú SSBH zabezpečuje finančné, investičné, právne, personálne, administratívne a iné podporné služby.

Ing. Pavol Neupauer : Technický riaditeľ
Ing. Pavol Neupauer
Email: pavol.neupauer@bukoza.sk
Telefón: +421 905 528 453
Funkcia: Technický riaditeľ


Spoločnosť: ControlSystem, s.r.o., Štúrova 4, 977 01 Brezno.
Web: http://www.controlsystem.sk
Predmet činnosti: Spoločnosť ponúkajúca produkty a služby v oblasti elektrotechniky

Ing. Ján Snopko : Konateľ
Ing. Ján Snopko
Email: jan.snopko@controlsystem.sk
Telefón: +421 48 611 59 00
Funkcia: Konateľ


Spoločnosť: DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Web: https://www.deltech.sk
Predmet činnosti: Riešenia v oblasti komplexných silnoprúdových a slaboprúdových elektro technológií a technickej ochrany objektov

Ing. Erik Kubík : Vedúci predaja
Ing. Erik Kubík
Email: erik.kubik@deltech.sk
Telefón: +421 44 5434 770
Funkcia: Vedúci predaja


Spoločnosť: dmp consult, s.r.o., Dunajská 31, 811 08 Bratislava.
Web: http://www.dmpconsult.sk
Predmet činnosti: Obchodná a marketingová činnosť v oblasti priemyselnej údržby.

Ing. Darina Dzurjaninová : Konateľka
Ing. Darina Dzurjaninová
Email: ddz@dmpconsult.sk
Telefón: +421 905 148 685
Funkcia: Konateľka


Spoločnosť: DUSLO, a.s., Adm. budova 1236, 927 03 Šaľa.
Web: http://www.duslo.sk
Predmet činnosti: Priemyselný výrobca organickej a anorganickej chéme pre agrochemický sektor, gumárenský a spracovateľský priemysel.

Ing. Gabriel Zsilinszki : Vedúci podpory a rozvoja údržby
Ing. Gabriel Zsilinszki
Email: gabriel.zsilinszki@duslo.sk
Telefón: +421 918 260 842
Funkcia: Vedúci podpory a rozvoja údržby


Spoločnosť: ECOFIL, spol. s r.o., Michalovce
Web: https://www.ecofil.sk
Predmet činnosti: Filtrácia všetkých druhov olejov a hydraulických kvapalín, monitoring filtrácie, výroba filtračných a monitorovacích technológií priemyselných olejov

Ing. Igor Ubreži : CSO - chief sales officer
Ing. Igor Ubreži
Email: ubrezi@ecofil.sk
Telefón: +421 905 518 887
Funkcia: CSO - chief sales officer


Spoločnosť: ELMARK PLUS, s. r. o., Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa.
Web: www.elmarkplus.com
Predmet činnosti: Elektrotechnika, výkonová elektronika - frekvenčné meniče, solárne invertory, nabíjacie stanice pre elektromobily

Ing. Ivan Vlk : Konateľ
Ing. Ivan Vlk
Email: ivan.vlk@elmarkplus.com
Telefón: +421908716172
Funkcia: Konateľ


Spoločnosť: ENERGETICKÉ STROJÁRNE s.r.o., Vlčie hrdlo, P.O.BOX 36, 820 03 Bratislava.
Web: http://www.energetickestrojarne.sk
Predmet činnosti: Dodávka, montáž, opravy a revízie elektrických zariadení, a elektrických točivých strojov.

Ing. Radoslav Vozár, MBA : Generálny riaditeľ - konateľ
Ing. Radoslav Vozár, MBA
Email: rvozar@energetickestrojarne.sk
Telefón: +421 905 407 244
Funkcia: Generálny riaditeľ - konateľ


Spoločnosť: EURO PUMPS TECH, s.r.o., Nám. sv. Michala 170 / 5, 919 30 Jaslovské Bohunice.
Web: http://europumps.sk
Predmet činnosti: Predaj, montáž, oprava, údržba a poradenská činnosť v oblasti čerpacej a regulačnej techniky, armatúr a hutníckeho materiálu, realizácia ucelených technologických celkov, s dôrazom na čerpaciu techniku

Ing. Ferdinand Chromek : Riaditeľ servisu, člen predstavenstva SUZ
Ing. Ferdinand Chromek
Email: chromek@europumps.sk
Telefón: +421 903 448 980; +421 33 55 15 307
Funkcia: Riaditeľ servisu, člen predstavenstva SUZ


Spoločnosť: Gajos, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Web: http://www.gajos.sk
Predmet činnosti:  Komplexné technické a organizačné zabezpečenie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce - pracovná zdravotná služba, BOZP, ochrana pred požiarmi, životné prostredie, výchova a vzdelávanie, profesné školenia, OS a OP vyhradených technických zariadení, kontrola, servis a predaj protipožiarneho zariadenia, civilná ochrana

Gabriel Šimko : Konateľ
Gabriel Šimko
Email: simko@gajos.sk; gajos@gajos.sk
Telefón: +421 905 270 393; +421 44 55 26 114
Funkcia: Konateľ


Spoločnosť: GENERI, s.r.o., Uničovská 50, 787 01 Šumperk, ČR.
Web: http://www.generi.cz
Predmet činnosti: Dodávateľ elektrických zariadení pre priemyselné použitie.

Ing. Zdeněk Kinšt : Generální ředitel - jednatel
Ing. Zdeněk Kinšt
Email: zdenek.kinst@generi.cz
Telefón: +420 602 725 233, +420 583 21 41 82
Funkcia: Generální ředitel - jednatel


Spoločnosť: GENERI Slovakia, s.r.o. Malacky. Baničova 21, 010 15 Žilina.
Web: http://www.generi.cz
Predmet činnosti: Dodávateľ elektrických zariadení pre priemyselné použitie.

Mgr. Viera Belaniková : Obchodná riaditeľka pre SR
Mgr. Viera Belaniková
Email: viera.belanikova@generi.cz
Telefón: +421 907 706 849
Funkcia: Obchodná riaditeľka pre SR


Spoločnosť: HAGARD:HAL a.s., Pražská 9 ,949 11 Nitra.
Web: http://www.hagard.sk
Predmet činnosti: Veľkoobchod s elektrosortimentom.

Ing. Marián Horváth : Vedúci oddelenia priemyselných zákazníkov
Ing. Marián Horváth
Email: marian.horvath@hagard.sk
Telefón: +421 915 496 141
Funkcia: Vedúci oddelenia priemyselných zákazníkov


Spoločnosť: HAKO, a.s., Štefánikova 1361/4, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Web: http://www.hako.sk
Predmet činnosti: Dodávateľ hardvéru a softvéru pre oblasť merania a regulácie.

Ing. Miroslav Hartman : Generálny riaditeľ
Ing. Miroslav Hartman
Email: hartman@hako.sk
Telefón: +421905622083
Funkcia: Generálny riaditeľ


Spoločnosť: HENNLICH, s.r.o., Na Bystričku 16, 036 01 Martin.
Web: www.hennlich.sk
Predmet činnosti: Dodávateľ komplexných technických riešení pre priemysel

Ing. Stanislav Tupý : Obchodný manažér
Ing. Stanislav Tupý
Email: stanislav.tupy@hennlich.sk
Telefón: +421 910 877 783
Funkcia: Obchodný manažér


Spoločnosť: Chemobal, s.r.o., Malý Jatov 708, 941 09 Jatov.
Web: www.chemobal.sk
Predmet činnosti: Balenie, výroba a predaj tzv. malej chémie a drogistického tovaru

Ing. Zdeněk Národa : Riaditeľ
Ing. Zdeněk Národa
Email: chemobal@gmail.com
Telefón: +421 903 234 883
Funkcia: Riaditeľ


Spoločnosť: CHEMOLAK a.s., Továrenská 1, 919 04 Smolenice.
Web: http://www.chemolak.sk
Predmet činnosti: Výrobca a dodávateľ náterových hmôt a disperzii

Ing. Pavol Vidlička : Vedúci údržby
Ing. Pavol Vidlička
Email: vidlicka@chemolak.sk
Telefón: +421 905 400 102, +421 33 556 03 10
Funkcia: Vedúci údržby


Spoločnosť: CHEMOSVIT STROJCHEM s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit.
Web: http://www.strojchem.sk
Predmet činnosti: Strojárska výroba, baliace stroje a linky, servisné činnosti

Ing. Ján Pavlica :
Ing. Ján Pavlica
Email: pavlica.j@chemosvit.sk
Telefón:
Funkcia:


Spoločnosť: Inseko a.s., Bytčická 2, 010 01 Žilina.
Web: http://www.inseko.sk
Predmet činnosti: Dodávateľ sofvéru na riadenie údržby strojov a budov od firmy Infor a IFS

Ing. Martin Bukovinský : Výkonný riaditeľ / CEO
Ing. Martin Bukovinský
Email: bukovinsky.martin@inseko.sk
Telefón: +421 907 805 195
Funkcia: Výkonný riaditeľ / CEO


Spoločnosť: INTECH, spol. s.r.o., Bratislava Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava.
Web: http://www.skintech.sk
Predmet činnosti: Inžinierska spoločnosť pre zabezpečenie komplexnej realizácie zámeru

Tibor Kántor : Výkonný riaditeľ / Managing director
Tibor Kántor
Email: kantor@skintech.sk
Telefón: +421 908 648 406, +421 2 45 52 73 55
Funkcia: Výkonný riaditeľ / Managing director


Spoločnosť: INTERČERPADLO BB, spol. s r.o., Partizánska cesta 89A, 974 01 Banská Bystrica
Web: http://www.intercerpadlo.sk
Predmet činnosti: Veľkoobchod s čerpacou technikou a priemyselnými armatúrami

Ing. Ľubomír Liška : Konateľ spoločnosti
Ing. Ľubomír Liška
Email: liska@intercerpadlo.sk
Telefón: +421 903 530 297
Funkcia: Konateľ spoločnosti


Spoločnosť: INTECH CONTROL, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo 4846, 820 03 Bratislava
Web: http://www.intechcontrol.sk
Predmet činnosti: Komplexné riešenia v oblasti automatizácie, merania a regulácie.

Ing. Martin Baláž : Riaditeľ
Ing. Martin Baláž
Email: balaz@intechcontrol.sk
Telefón:
Funkcia: Riaditeľ


Spoločnosť: IPECON, s.r.o.  Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina
Web: www.ipecon.sk
Predmet činnosti: Tepelná technika a energetika a Plechotvárniace stroje

Ing. Peter Herman : generálny riaditeľ
Ing. Peter Herman
Email: peter.herman@ipecon.sk
Telefón: +421 903 755 638
Funkcia: generálny riaditeľ


Spoločnosť: LEADER TECHNOLOGY spol. s r.o., Agátová 22, 844 03 Bratislava.
Web: http://www.ltech.sk
Predmet činnosti: Servisná činnosť v oblasti: chemické čistenie (odstraňovanie usadenín z technologických zariadení, výmenníkov tepla), dekontaminácia zariadení (odstraňovanie pyroforického železa, sírovodíka, LEL/VOC), ultrazvukové čistenie (čistenie filtračných vložiek s nominálnymi otvormi od 0,5 do 25 mikrometrov). Obchodná činnosť v oblasti bezchemikáliovej úpravy vody.

Ing. Ladislav Úradníček, CSc. : Konateľ
Ing. Ladislav Úradníček, CSc.
Email: lt@ltech.sk
Telefón: +421 903 267 830
Funkcia: Konateľ


Spoločnosť: MART SYSTEM, s.r.o., Želežničná 2, 08221 Veľký Šariš.
Web: http://www.martsystem.sk
Predmet činnosti: Dodávateľ v oblasti merania regulácii, vykurovacích systémov a servisu

Ladislav Pančišin : Konateľ
Ladislav Pančišin
Email: pancisin@martsystem.sk
Telefón: +421 905 622 546
Funkcia: Konateľ


Spoločnosť: MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa.
Web: http://www.menert.sk
Predmet činnosti: Dodávateľ v oblasti automatizácie, merania a regulácie, strojárenskej výroby, metrológii, inžinierskej činnosti a obnoviteľných zdrojov energie

Ing. Miroslav Wöllner, MBA : Generálny riaditeľ
Ing. Miroslav Wöllner, MBA
Email: wollner@menert.sk
Telefón: +421 905 702 524, +421 31 771 46 48
Funkcia: Generálny riaditeľ


Spoločnosť: Microwell, spol. s r.o. Ul. SNP 2018/42, 927 00 Šaľa.
Web: http://www.microwell.sk
Predmet činnosti: Spoločnosť špecializovaná na distribúciu chemikálií pre priemyselných zákazníkov

Ing. Vladimír Kopáček : Konateľ
Ing. Vladimír Kopáček
Email: vkopacek@microwell.sk
Telefón: +421 903 385 265, +421 31 770 70 82
Funkcia: Konateľ


Spoločnosť: Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 03401 Ružomberok.
Web: http://www.mondigroup.com
Predmet činnosti: Výrobca a dodávateľ papiera a buničiny

Ing. Boris Matula : Riaditeľ OJ Centrálna údržba
Ing. Boris Matula
Email: boris.matula@mondigroup.com
Telefón: +421 910 555 658
Funkcia: Riaditeľ OJ Centrálna údržba


Spoločnosť: OBO Bettermann s.r.o., Viničnianska cesta 13, 902 01 Pezinok.
Web: www.obo.sk
Predmet činnosti: Spoločnosť ponúkajúca produkty a služby v oblasti elektrotechniky

Ing. Andrej Rozvadský : Konateľ
Ing. Andrej Rozvadský
Email: rozvadsky.andrej@obo.sk
Telefón: +421 918 675 540
Funkcia: Konateľ


Spoločnosť: Pokorný, spol. s.r.o. Brno ,Trnková 115, 62 800 Brno, ČR
Web: https://www.tesneni.cz/
Predmet činnosti: Výroba a distribúcia priemyselných tesnení.

Ing. Martin Tesař : Skupinový manažér
Ing. Martin Tesař
Email: tesar@tesneni.cz
Telefón:
Funkcia: Skupinový manažér


Spoločnosť: PPA CONTROLL, a.s., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava.
Web: https://www.ppa.sk
Predmet činnosti: Dodávky a inžinierske služby

Ing. Milan Michalík : Obchodný riaditeľ
Ing. Milan Michalík
Email: michalik@ppa.sk
Telefón: +421 2 492 37 327
Funkcia: Obchodný riaditeľ


Spoločnosť: PRAKTIKPUMP s.r.o., Jesenského 63, 960 01 Zvolen
Web: http://www.praktikpump.sk
Predmet činnosti: Komplexné služby v oblasti čerpadiel, vývev a armatúr.

Jozef Hyriak, MBA : Konateľ
Jozef Hyriak, MBA
Email: hyriak@praktikpump.sk
Telefón:
Funkcia: Konateľ


Spoločnosť: ProCS, s.r.o. Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa
Web: www.actemium.sk
Predmet činnosti: ProCS ako súčasť medzinárodnej siete Actemium pomáha zvyšovať výkonnosť v priemysle formou dodávok komplexných služieb a systémových riešení v oblasti priemyselnej automatizácie a elektrosystémov pre svojich zákazníkov.

Ing. Štefan Bartošovič : Konateľ
Ing. Štefan Bartošovič
Email: info@actemium.sk
Telefón:
Funkcia: Konateľ


Spoločnosť: ProCS, s.r.o. Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa
Web: www.actemium.sk
Predmet činnosti: ProCS ako súčasť medzinárodnej siete Actemium pomáha zvyšovať výkonnosť v priemysle formou dodávok komplexných služieb a systémových riešení v oblasti priemyselnej automatizácie a elektrosystémov pre svojich zákazníkov.

Ing. Martin Gálik : Vedúci obchodného oddelenia
Ing. Martin Gálik
Email: info@actemium.sk
Telefón:
Funkcia: Vedúci obchodného oddelenia


Spoločnosť: REFLOW, spol. s.r.o., Nákovná 24, 821 06 Bratislava.
Web: https://www.reflow.sk
Predmet činnosti: Meranie, regulácia a automatizácia.

Ing. Miroslav Dragúň : Konateľ
Ing. Miroslav Dragúň
Email: reflow@reflow.sk
Telefón:
Funkcia: Konateľ


Spoločnosť: SAM – SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., Vlčie hrdlo, P.O. Box 37, 824 12 Bratislava.
Web: http://www.samstroje.sk/sam
Predmet činnosti: Výrobca a dodávateľ v oblasti strojárenstva

Ladislav Molnár : Generálny riaditeľ
Ladislav Molnár
Email: ladislav.molnar@samstroje.sk
Telefón: +421918545333
Funkcia: Generálny riaditeľ


Spoločnosť: SEPS, a.s., Údernícka 11, 851 01 Bratislava.
Web: http://www.sepssk.sk
Predmet činnosti: Diagnostika, opravy a údržba potrubí za prevádzky

Ing. Jan Vytřísal, MBA : Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Jan Vytřísal, MBA
Email: jan.vytrisal@sepssk.sk
Telefón: +421 905 715 961, +421 2 68 24 57 20
Funkcia: Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ


Spoločnosť: Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.
Web: https://www.siemens.com/sk/sk/home.html
Predmet činnosti: Komplexný dodávateľ v oblasti priemyselnej technológie.

Ing. Peter Vincenc : Service Sales Professional
Ing. Peter Vincenc
Email: vincenc.peter@siemens.com
Telefón: +421 915 847 653
Funkcia: Service Sales Professional


Spoločnosť: Sikla Slovensko s.r.o., Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava.
Web: https://www.sikla.sk
Predmet činnosti: Technické vybavenie budov a stavba priemyselných zariadení.

Ing. Martin Kralovič : General manager
Ing. Martin Kralovič
Email: martin.kralovic@sikla.com
Telefón: +421 907 852 137
Funkcia: General manager


Spoločnosť: SLOVCEM spol. s.r.o., Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky.
Web: http://www.slovcem.sk
Predmet činnosti: Vďaka materiálom Belzona a moderným unikátnym technológiám spoločnosť vykonáva  opravy, rekonštrukcie a ochrany poškodených kovových, gumených alebo betónových komponentov.

Ing. Michal Abrahámfy : Riaditeľ
Ing. Michal Abrahámfy
Email: belzona@slovcem.sk
Telefón: +421 903 732 155, +421 34 772 29 17
Funkcia: Riaditeľ


Spoločnosť: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12.
Web: http://slovnaft.sk
Predmet činnosti: Výrobca a dodávateľ výrobkov petrochemického priemyslu

Ing. Ondrej Zákutný : Riaditeľ - Investičné projekty SLOVNAFT
Ing. Ondrej Zákutný
Email: ondrej.zakutny@slovnaft.sk
Telefón: +421 908 738 422
Funkcia: Riaditeľ - Investičné projekty SLOVNAFT


Spoločnosť: Slovnaft Montáže a Opravy, a.s., P.O.BOX 52,820 03 Bratislava 23
Web: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/dcerske-spolocnosti-slovnaft/slovnaft-montaze-a-opravy-a-s
Predmet činnosti: Komplexné služby v oblasti údržby zariadení v petrochemickom a chemickom priemysle

Ing. Gabriel Lenický : Vedúci - Výroba - údržba strojných zariadení
Ing. Gabriel Lenický
Email: gabriel.lenicky@mao.slovnaft.sk
Telefón: +421 908 786 800
Funkcia: Vedúci - Výroba - údržba strojných zariadení


Spoločnosť: SUZ, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.
Web: http://www.suz.sk
Predmet činnosti: Štatutárna činnosť v SUZ

Ing. Vendelín Íro : Prezident SUZ
Ing. Vendelín Íro
Email: vendelin.iro@suz.sk
Telefón: +421 905 234 433
Funkcia: Prezident SUZ


Spoločnosť: SUZ. Zakladateľov 367, 059 86 Nová Lesná.
Web:  http://www.suz.sk
Predmet činnosti: Štatutárna činnosť v SUZ

Ing. Michal Žilka : Viceprezident SUZ
Ing. Michal Žilka
Email: zilka.m2412@gmail.com
Telefón: +421 905 747 185
Funkcia: Viceprezident SUZ


Spoločnosť: SUZ. Školská 524, 07231 Vinné
Web: http://www.suz.sk
Predmet činnosti: Dozorná rada SUZ

Ing. Štefan Hladký : Predseda dozornej rady SUZ
Ing. Štefan Hladký
Email: stefan.hladky@gmail.com
Telefón: +421 905 975 163; +421 56 68 83 901
Funkcia: Predseda dozornej rady SUZ


Spoločnosť: STREICHER SK, a.s., Hruštiny 602, 010 01 Žilina.
Web: http://www.streicher.sk
Predmet činnosti: Dodávateľ v oblasti strojnej a stavebnej výroby

Ing. Boris Osadský : Výkonný riaditeľ
Ing. Boris Osadský
Email: b.osadsky@streicher.sk
Telefón: +421 41 507 95 00
Funkcia: Výkonný riaditeľ


Spoločnosť: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Námestie slobody 17, 812 31  Bratislava 1.
Web: http://www.stuba.sk
Predmet činnosti: Pedagogicko-výskumná činnosť

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. : Vedúci Ústavu procesného inžinierstva
Prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Email: marian.peciar@stuba.sk
Telefón: +421 905 593 517
Funkcia: Vedúci Ústavu procesného inžinierstva


Spoločnosť: TRANSCOM TECHNIK, spol. s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava.
Web: http://www.transcom.sk/
Predmet činnosti: Dodávateľ v oblasti automatizácie, merania a regulácie a inžinierskej činnosti. Výhradné zastúpenie spoločnosti Endress+Hauser pre SR.

Ing. Imrich Macsai : Technický riaditeľ
Ing. Imrich Macsai
Email: imrich.macsai@transcom.sk
Telefón: +421 903 244 886, +421 2 35 4488 10
Funkcia: Technický riaditeľ


Spoločnosť: TRANSPETROL, a.s., PS1 Budkovce, 072 15 Budkovce.
Web: http://www.transpetrol.sk
Predmet činnosti: Spoločnosť zabezpečujúca tranzitnú a vnútroštátnu prepravu ropy a jej skladovanie

Ing. Ladislav Révész : Vedúci údržby TEZ
Ing. Ladislav Révész
Email: ladislav.revesz@transpetrol.sk
Telefón: +421 918 570 419
Funkcia: Vedúci údržby TEZ


Spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Web: https://www.tuvsud.com/sk-sk
Predmet činnosti: Poskytovateľ odborných riešení v oblasti kvality, bezpečnosti a udržateľných zdrojov.

Ing. Karol Habina : Division Manager IS
Ing. Karol Habina
Email:
Telefón: +421 910 235 220; 0850 221 200
Funkcia: Division Manager IS


Spoločnosť: VALOR, s.r.o., Senecká cesta 18, 821 04 Bratislava.
Web: http://www.valor.sk
Predmet činnosti: Dodávatel náterových hmôt pre priemyselné použitie

Ing. Ladislav Szabo, PhD. : Obchodný riaditeľ
Ing. Ladislav Szabo, PhD.
Email: laci@valor.sk
Telefón: +421 903 780 432, +421 2 43 71 26 71
Funkcia: Obchodný riaditeľ


Ing. Ivan Hežely : Administrátor webstránky
Ing. Ivan Hežely
Email: webmaster@suz.sk
Telefón: + 421 905 693 832
Funkcia: Administrátor webstránky