V priloženom súbore sa nachádza prehľad hlavných úloh SUZ na rok 2015, tak, ako boli prerokované a schválené na konferencii a VZ SUZ v marci 2015. Hlavné úlohy SUZ na rok 2015

V priloženom súbore sa nachádza prehľad hlavných úloh SUZ na rok 2014, tak, ako boli prerokované a schválené na konferencii a VZ SUZ v marci 2014. Hlavné úlohy SUZ na rok 2014