V zmysle rozhodnutia vedenia spoločnosti SUZ sme v januári tohto roka (2022) vyhlásili fotografickú súťaž s názvom „Priemysel mojimi očami“. Chceli sme tým motivovať našich členov a sympatizantov k tomu, aby z množstva fotiek, ktoré určite majú „nafotené“ vo svojich mobiloch a týkajú sa ich každodennej činnosti, publikovali ich a tým sprostredkovali atmosféru priemyslu.