Ocenenie na FITS 2019

Ocenenie na FITS 2019
FITS 2019 - Ing. Zákutný

Zväz vedecko technických spoločností, v spolupráci s úradom priemyselného vlastníctva SR a Centrom vedecko technických informácií SR, usporiadal dňa 19.3.2019 v Bratislave podujatie s názvom Fórum inžinierov a technikov Slovenska – FITS 2019.

V rámci tohto podujatia bol ocenený aj Ing. Ondrej Zákutný zo spoločnosti Slovnaft SMaO, a.s., ktorého nominovala spoločnosť SUZ za prínos v technickej oblasti zameranej na údržbu.

Ing. Zákutnému prajeme veľa tvorivých myšlienok aj v budúcom období.

FITS 2019 - Ing. Zákutný
FITS 2019 – Ing. Zákutný