Administratívne bariéry exportu


V rámci pravidelného prieskumu medzi slovenskými podnikateľskými subjektmi, ktorý sa realizuje pre PS VEV boli identifikované ako problém pre exportérov administratívne bariéry exportu. V spolupráci s SOPK bol pripravený krátky on-line dotazník zaoberajúci sa rôznymi bariérami, ktoré obmedzujú vyššiu aktivitu slovenských podnikov pri exporte. Prosíme podnikateľov o zapojenie sa do krátkeho zberu dát. Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 10 minút. Dotazník sa otvorí po použití nasledujúceho linku:

https://inovujme.checkboxonline.com/bariery_exportu